Tanáraink

 

Név Munkakör Tanított  tantárgyak Tanítási időszak
+Lakatos Gézáné igazgatóhelyettes, tanár gyorsírás, gépírás 1963-1982
Kökény Sándorné igazgató gépírás, gyorsírás 1964-1970
+Szabóné Pomázi Mária tanár matematika, fizika 1964-1983
Dénes Pál igazgatóhelyettes, tanár gépírás, gyorsírás 1964-?
Dinnyés Józsefné
Juhász Ilona
tanár magyar, orosz 1964-1993
Dezsényi Lászlóné igazgatóhelyettes, tanár gépírás, földrajz 1964-?
dr. Majoros Józsefné tanár gépírás, gyorsírás 1964-?
Rublein Ilona tanár matematika 1964-?
dr. Vörös Tiborné igazgatóhelyettes, tanár statisztika, könyvvitel 1965-1996
Dulovics Emilia tanár matematika, fizika ?-1966
Kovács Ferencné tanár politikai gazdaságtan 1966-2006
Vladár Ferencné tanár statisztika, könyvvitel 1967-?
Völgyi Lászlóné tanár gyorsírás, gépírás 1967-1976
Telek Lászlóné igazgatóhelyettes, tanár gyorsírás, gépírás 1968-1980
dr. Szipka Károlyné tanár orosz 1968-1987
Benedek Béláné tanár gépírás, gyorsírás 1968-2001
 +Bodnár Károlyné tanár magyar, francia 1968-2004
Réfi Oszkó Magdolna tanár magyar 1968-?
Pettendi Ferenc tanár közgazdász 1969-1974
Pettendiné Werner Aranka tanár közgazdász 1969-1978
+Szőke Gáborné tanár magyar 1969-1995
Molnár Ferencné tanár statisztika, könyvvitel

1969-2007

Hernádi Ágnes tanár   1969-?
Jánossy László tanár közgazdász ?-1973
Kulcsár Lászlóné tanár testnevelés ?-1973
Bányai Judit tanár politikai gazdaságtan ?-1974
Nyári Mátyásné tanár biológia ?-1974
Takács Árpádné tanár matematika ?-1975
+dr. Bényi Árpád igazgató magyar, történelem 1970-1996
dr. Fecske Andrásné tanár angol 1970-1977
Erdei Judit tanár gyorsírás, gépírás 1970-1978
Dénes Pálné tanár magyar 1970-1978
Polgár Sándorné tanár magyar, történelem 1970-1984
dr. Borbás Miklós tanár történelem 1970-1990
Koloszár Miklósné igazgatóhelyettes, tanár statisztika, könyvvitel 1970-1994
Sebők Tiborné igazgatóhelyettes, tanár matematika, fizika

1970-

dr. Nagy Bálintné tanár közgazdász 1971-1980
Stafka Ferencné tanár matematika, fizika

1971-2006

dr. Fekete Károlyné tanár testnevelés

1971-2007  

Ungár Gaszton tanár matematika 1972-1976
Kollár Lászlóné tanár gyorsírás, gépírás 1972-1976
Bertalan Lászlóné tanár magyar, orosz 1972-1981
+dr. Németh Sándorné tanár gyorsírás, gépírás 1972-1987
Urbán Miklósné igazgatóhelyettes, tanár statisztika, könyvvitel

1972-2007

Tóth Ildikó tanár magyar, orosz 1973-1981
Sztankovics Béláné tanár gyorsírás, gépírás 1973-1984
Vámosi Andrásné tanár  ? 1973-?
Miklós György tanár testnevelés 1974-1978
Kovácsné Kappa Györgyi tanár magyar, gyorsírás, gépírás 1974-1982
+dr. Farkas Lórántné tanár matematika, fizika 1975-1976
+dr. Kappa Györgyné tanár gyorsírás, gépírás 1975-1978
dr. Szabó Lászlóné tanár testnevelés 1975-1985
+Havas Jánosné igazgatóhelyettes, tanár gyorsírás, gépírás 1975-1986
+Horn Miklósné tanár politikai gazdaságtan 1975-1989
Klein Miklósné tanár statisztika, könyvvitel 1975-1991
Frisch Mihályné tanár magyar 1975-?
Kovács Attila György tanár biológia, kémia 1975-

Koltai Géza tanár fizika 1976-1977
Dizmatsek Annamária tanár francia 1976-1981
Belik Györgyné tanár  ? 1976-1981
+dr. Cselőtei Lászlóné tanár gyorsírás, gépírás 1976-1984
Haris Lászlóné tanár matematika, földrajz 1976-1986
Kiss Mária igazgató statisztika, könyvvitel

1976-

Alpári Istvánné tanár gépírás, gyorsírás

1976-

Novák Zsuzsa tanár angol 1977-1979
dr. Kepecs Gáborné tanár matematika, fizika 1977-1990
+Békei László tanár matematika, fizika 1977-1991
Kósa Gyuláné tanár gyorsírás, gépírás 1978-1981
+Balogh Lászlóné tanár gyorsírás, gépírás 1978-1983
Geréné Zachar Ilona tanár közgazdász 1978-1983
dr. Kövér Ferencné tanár testnevelés 1978-2007
+Hevesi Józsefné tanár gyorsírás, gépírás 1978-1992
Tóthegyi Ferencné tanár matematika, fizika 1978-1992
dr. Petró Imréné tanár statisztika, könyvvitel

1978-2007

+Vörös Sándor tanár matematika, fizika 1978-2008
Puskás Aranka tanár gyorsírás, gépírás 1978-1983
Havasi Ottóné tanár testnevelés 1979-1980
Horváth Adrienn tanár testnevelés 1979-1981
Bognár Nándorné tanár angol 1979-1983
Schlemmer Lászlóné tanár történelem 1979-1983
Kerekes Lászlóné tanár statisztika, könyvvitel 1979-1983
+dr. Póda Béla tanár matematika, fizika 1979-1986
Huhn Gottfriedné tanár magyar, történelem 1979-1989
+Klimó Ferencné tanár gyorsírás, gépírás 1979-1994
Schuszter Julianna tanár statisztika, könyvvitel

1979-

Weidinger Mária tanár magyar, történelem

1979-

Tóth Józsefné tanár gyorsírás, gépírás 1980-1986
Ranga Józsefné tanár gyorsírás, gépírás 1980-1989
Kropf A. Imréné tanár gyorsírás, gépírás 1980-1989
Bíró Csabáné tanár gyorsírás, gépírás 1980-1990
dr. Egressy László tanár francia,orosz 1981-1987
+Hazay István tanár testnevelés 1981-1987
Nagyné dr.Tábori Matild tanár statisztika, könyvvitel 1981-1991
Jankowski Gabriella tanár angol, francia

1981-

Székely Imre tanár magyar, angol 1982-1991
Vígh Miklósné tanár gyorsírás, gépírás 1982-1992
+Tóthné Tapodi Erika tanár gyorsírás, gépírás, magyar 1982-1994
Biczi Jánosné tanár testnevelés

1983-

Boros Iván tanár orosz 1983-1983
Blitzner Istvánné tanár matematika 1983-1984
Balázs Istvánné tanár magyar, történelem 1983-1985
Lipták Rezső tanár testnevelés 1983-1994
Prin Andrea tanár gépírás, gyorsírás, magyar 1983-1996
dr. Sturcz Zoltánné tanár magyar, orosz

1983-2006

Havas János igazgatóhelyettes, tanár gépírás, gyorsírás, magyar

1983-

Farkas Erika tanár gépírás, gyorsírás, magyar 1984-1984
+dr. Fülöp Gábor tanár politikai gazdaságtan 1984-1991
Szilágyiné Zanati Anna igazgatóhelyettes, tanár matematika, fizika, informatika

1984-

Bálint Ferencné tanár matematika, fizika 1985-1987
Grausz Lászlóné tanár magyar, történelem 1985-1990
Pentz Jürgen tanár német 1985-1996
Baloghné Hegedűs Éva tanár gépírás, gyorsírás, magyar 1985-1996
Dögeiné Bedő Anna tanár tervezés, politikai gazdaságtan

1985-2008

Schuszterné Fehér Júlia tanár testnevelés

1985-1992, 2003-

Kelemenné Pataki Márta tanár gyorsírás, gépírás, orosz

1986-1991, 1995-2006

  

Palotás Béláné tanár orosz 1986-1991
+Miller József tanár testnevelés 1986-1994
+Molnár Mária tanár matematika, fizika 1986-1994
Tóth Ilona tanár gépírás, gyorsírás, közgazdász, magyar

1986-

Benkőné Csillag Lucia tanár matematika, fizika 1987-1998
dr. Ráczkevi Edit tanár gyorsírás, gépírás 1988-1998
Réti Ilona tanár német 1989-1990
Székei Bak Irén tanár könyvtáros 1989-
dr. Tóthné Molnár Judit tanár gépírás, gyorsírás, magyar

1989-

Bánhegyi Balázs tanár matematika 1990-1991
dr. Mátés Károly tanár francia, közgazdász 1990-1993
Herbály Krisztina tanár magyar, angol 1990-1994
+dr. Mérő József tanár földrajz 1990-1997
Nagyné Csek Katalin tanár magyar, orosz, német

1990-2008

dr. Gyetvainé Nevelős Erzsébet tanár gépírás, gyorsírás, magyar

1990-2008

Rádulyné Varga Anikó tanár közgazdász 1991-1991
Nagy Zoltán tanár fizika 1991-1996
Fenyvesi Katalin tanár gépírás, gyorsírás, magyar 1991-1997
+Lődi Ilona tanár angol, orosz 1991-2002
Radicsné Szalkai Annamária tanár matematika, fizika, informatika 1991-2003
Horváthné Török Éva tanár angol, földrajz

1991-2008

Csorvási Tiborné tanár német

1991-

Bihariné Pásztor Márta tanár gyorsírás, gépírás 1992-1993
dr. Boros Edit tanár  ? 1992-1993
Haskó László tanár angol 1992-1994
Nagyszeginé Szadai Eszter tanár német 1992-1996
Kardos Ágnes tanár matematika

1992-

Eszes Imre tanár matematika, fizika 1993-1994
Kabdebo Ferenc tanár történelem, közgazdász 1993-1994
Hegedűs József tanár angol, közgazdász 1993-1995
+dr. Bánk Endre tanár orosz 1993-1997
Tas Csaba tanár matematika, fizika

1993-2008

Kovácsné Teczli Éva tanár tervezés, közgazdaságtan

1993-

Bucsuházi Györgyné tanár gyorsírás, gépírás 1994-1995
Kádár Alexandra tanár közgazdász 1994-1996
Benczéné Veszteg Erzsébet tanár matematika, orosz

1994-

Turai Mária tanár történelem

1994-

dr. Bayerné Nagy Anna tanár magyar 1995-1997
Koromné Fenyvesi Rozália tanár testnevelés

1995-2009

Biró Péter tanár történelem, magyar 1995-1997
Bartos Géza tanár fizika 1996-1997
+dr. Hortobágyi István tanár közgazdász 1996-1998
Folbert Tamás tanár matematika, földrajz, informatika 1996-2001
Gacsályi István tanár közgazdaságtan 1996-2004
Gerlai Tiborné tanár matematika, informatika

1996-

Rugaika Josephat tanár

angol

1996-

Villányi Márta tanár német 1997-1998
Simonné Pozsonyi Judit tanár kémia, matematika 1997-1998
Pákozdi Imréné tanár magyar, történelem

1982-2004

Muhari Andrea tanár gépírás, gyorsírás, angol, magyar

1997-2007

Nagy Szilvia tanár magyar, történelem

1997-

Auth Mária tanár matematika, fizika

1997-

Eörssy András tanár német 1998-1999
Kollár Katalin tanár statisztika, könyvvitel 1998-2002
Farkas Katalin Mária tanár francia, ének 1998-2004
Kertai Éva Emese tanár spanyol, külkereskedelmi ismeretek 1998-2005
dr. Kövér Ferencné tanár testnevelés 1998-2007
Sebestyén Klára tanár német, orosz

1998-

Mészáros Kinga tanár magyar, angol

1998-

Krizmanics József tanár történelem, magyar 1999-?
Bordás Mihály tanár testnevelés 1999-1995
+Szabóné Hanzó Katalin tanár ének 1999-2004
Dékány Ferencné tanár biológia, földrajz

1999-2008

Orbán Gyöngyi tanár biológia 2001-2002
Pallagi Zsuzsanna tanár történelem

2004-

Krasznovszki Katalin tanár külkereskedelmi ismeretek 2002-2003
dr. Hámori Éva tanár közgazdaságtan 2002-2003
Komm Ildikó tanár angol 2002-2004
Pleszel Sándorné tanár

angol, orosz, történelem

2002-

Pap Gabriella tanár statisztika, könyvvitel 2003-2007
Kovács Tibor tanár német

2003-2008

Szabó Judit tanár német

2003-

Rajcsány-Kovács Nikoletta tanár

magyar

2003-

Bárkányi Judit tanár német

2003-

Pej Zsuzsanna tanár matematika, informatika

2003-

Nagy András tanár német 2004-2005
Asztalos Andrea tanár ének 2004-2007
Veszteg Éva Zsuzsanna tanár angol

2004-

Láncos Andrea tanár matematika, fizika, informatika

2004-

Fekete Balázs tanár testnevelés 2005-2007
Weiszmann Miklósné tanár statisztika, könyvvitel

2005-

Horváthné Németh Nikolett tanár közgazdász 2006-2008
dr. Nyoszoli Tamásné tanár ének 2007-
László Kinga tanár pszichológus 2008-
dr. Molnár Valéria tanár biológia 2008-2009
Zilahi Nóra tanár közgazdaságtan

2008-2009     

Vancsisin Márta tanár magyar

2008-

Molnár Mónika tanár magyar, történelem

2008-

Lantos Zsuzsanna tanár földrajz, közgazdász

2008-

Kotálikné Bém Renáta  tanár angol 2009-
Kiss Nóra tanár német

2009-

Szilágyi Andrea Gabriella tanár közgazdaságtan 2009-
Hegedűs Kornélia tanár biológia, kémia 2009-
Tarján Péter tanár testnevelés

2009-